facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wysyłając dane z aplikacji AngularJS do serwera korzystającego z PHP, zapewne napotkaliśmy na problem z pustą tablicą $_POST.

Tablica $_POST umożliwia odczytanie wysłanych danych, jeśli ich ContentType to application/x-www-form-urlencoded lub multipart/form-data. AngularJS w domyślnej konfiguracji wysyła dane z ContentType o wartości application/json.

Powyższy problem możemy rozwiązać na dwa sposoby.

Continue reading

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

AngularJS udostępnia kilka ciekawych filtrów, których możemy użyć podczas operowania na danych. Filtry mogą być używane zarówno w kodzie HTML, jak i JavaScript.

Przykład użycia filtrów w kodzie HTML:

{{ filter_expression | filtr_name : expression : comparator}}

oraz w kodzie JavaScript:

$filter(filtr_name)(array, expression, comparator)

Osobom rozpoczynającym pracę z filtrami powyższa składnia niewiele mówi, dlatego przyjrzyjmy się każdemu z filtrów z osobna.

Continue reading

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Jak działa $watch?

Dostępna wraz ze $scope’em metoda $watch, umożliwia nam nasłuchiwanie na zmiany własności naszego $scope’a i wykonanie jakiegoś kodu, gdy taka zmiana nastąpi.

Continue reading

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Co to jest ngRoute i co nam oferuje?

Pisząc naszą pierwszą aplikację w AngularJS, nie jesteśmy ograniczeniu jedynie do jednego pliku index.html i jednego adresu url. Dzięki modułowi ngRoute możemy podzielić naszą Angular’ową aplikację na widoki (lub jak kto woli sceny), które będą wyświetlane w zależności od linku, na który wejdzie użytkownik.

Continue reading

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Czym jest AngularJS?

AngularJS to opensourcowy framework stworzony przez programistów z firmy Google, służący do pisania webowych aplikacji w języku Javascript. Został stworzony, aby ułatwić i przyspieszyć pisanie aplikacji front-endowych w oparciu o wzorzec MVC. Z dnia na dzień zdobywa coraz większą popularność wśród programistów, a także wśród firm produkujących oprogramowanie, które coraz częściej szukają osób, biegle znających tę bibliotekę.

Continue reading

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Podczas próby połączenia z serwerem git, używającym ssh, możemy napotkać komunikat o następującej treści:

“unable to get local issuer certificate”

Zobaczymy taki błąd, gdy nasz serwer git, z którym chcemy się połączyć używa uwierzytelniania za pomocą kluczy publicznych, a konfiguracja na naszym komputerze nie jest odpowiednio do takiego połączenia przygotowana.

Na szczęście taki problem można rozwiązać w dość szybki i prosty sposób.

Wystarczy, że wygenerujemy parę kluczy ssh na naszym komputerze i dodamy jeden z nich (publiczny) do listy kluczy na serwerze, z których chcemy nawiązać połączenie.

Continue reading

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Aktualnie najczęściej odwiedzanymi portalami są serwisy społecznościowe. Udostępniając interakcje grupową skupiają wokół siebie ogromną ilość użytkowników. W pierwszej czołówce znajduje się serwis facebook, w którym zarejestrowanych jest ok. 750 milionów aktywnych użytkowników. Oferuje on szereg bezpłatnych funkcji dla właścicieli stron. Nic więc dziwnego, że każdy właściciel strony internetowej chętnie podejmuje się integracji strony www z serwisem facebook.

Pierwszym krokiem do zintegrowania strony internetowej z serwisem facebook jest założenie aplikacji i strony profilowej firmy. Dzięki stronie profilowej firma ma możliwość informowania użytkowników na bieżąco o swojej ofercie, promocjach, aktualnościach lub nawet dodanych artykułach.

Continue reading

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Znaczenie Internetu w życiu codziennym wciąż rośnie, a czas spędzony w Internecie przez przeciętnego użytkownika korzystającego z jego zasobów wydłuża się z każdym dniem. W związku z rosnącą popularnością i dostępnością Internetu, coraz więcej firm poszerza swoją działalność o rynek internetowy. Reklama w telewizji czy radio jest zbyt droga dla przeciętnego przedsiębiorcy, a o wiele lepsze efekty przy mniejszym nakładzie finansowym można otrzymać wykorzystując możliwości Internetu. Strony internetowe to nieograniczone źródło informacji o firmach i ich produktach. Nie bez powodu mówi się, że „jeśli nie ma Cię w Internecie to znaczy, że nie istniejesz”. Potencjalny klient jest w stanie, za pomocą naszej strony WWW, uzyskać odpowiedź na nurtujące go pytania z zakresu działalności naszej firmy.
Continue reading

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Firma Gemius przeprowadziła badania mające na celu zmierzenie stopnia popularności poszczególnych przeglądarek w grupie internautów z obszaru Polski. Na podstawie otrzymanych wyników został opracowany raport uwzględniający grupę najbardziej popularnych przeglądarek:

  • Firefox 3 – 46,67 %
  • MSIE 8 – 15,94 %
  • Chrome 9 – 11,96%
  • MSIE 7 – 9,27%
  • Opera 11 – 7,38 %
  • MSIE 6 – 2,17 %
  • Opera 10 – 1,57%
  • Safari 5 – 0,54 %

Continue reading