facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

AngularJS udostępnia kilka ciekawych filtrów, których możemy użyć podczas operowania na danych. Filtry mogą być używane zarówno w kodzie HTML, jak i JavaScript.

Przykład użycia filtrów w kodzie HTML:

{{ filter_expression | filtr_name : expression : comparator}}

oraz w kodzie JavaScript:

$filter(filtr_name)(array, expression, comparator)

Osobom rozpoczynającym pracę z filtrami powyższa składnia niewiele mówi, dlatego przyjrzyjmy się każdemu z filtrów z osobna.

Continue reading

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Jak działa $watch?

Dostępna wraz ze $scope’em metoda $watch, umożliwia nam nasłuchiwanie na zmiany własności naszego $scope’a i wykonanie jakiegoś kodu, gdy taka zmiana nastąpi.

Continue reading

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Co to jest ngRoute i co nam oferuje?

Pisząc naszą pierwszą aplikację w AngularJS, nie jesteśmy ograniczeniu jedynie do jednego pliku index.html i jednego adresu url. Dzięki modułowi ngRoute możemy podzielić naszą Angular’ową aplikację na widoki (lub jak kto woli sceny), które będą wyświetlane w zależności od linku, na który wejdzie użytkownik.

Continue reading

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Czym jest AngularJS?

AngularJS to opensourcowy framework stworzony przez programistów z firmy Google, służący do pisania webowych aplikacji w języku Javascript. Został stworzony, aby ułatwić i przyspieszyć pisanie aplikacji front-endowych w oparciu o wzorzec MVC. Z dnia na dzień zdobywa coraz większą popularność wśród programistów, a także wśród firm produkujących oprogramowanie, które coraz częściej szukają osób, biegle znających tę bibliotekę.

Continue reading

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Podczas próby połączenia z serwerem git, używającym ssh, możemy napotkać komunikat o następującej treści:

“unable to get local issuer certificate”

Zobaczymy taki błąd, gdy nasz serwer git, z którym chcemy się połączyć używa uwierzytelniania za pomocą kluczy publicznych, a konfiguracja na naszym komputerze nie jest odpowiednio do takiego połączenia przygotowana.

Na szczęście taki problem można rozwiązać w dość szybki i prosty sposób.

Wystarczy, że wygenerujemy parę kluczy ssh na naszym komputerze i dodamy jeden z nich (publiczny) do listy kluczy na serwerze, z których chcemy nawiązać połączenie.

Continue reading