facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wysyłając dane z aplikacji AngularJS do serwera korzystającego z PHP, zapewne napotkaliśmy na problem z pustą tablicą $_POST.

Tablica $_POST umożliwia odczytanie wysłanych danych, jeśli ich ContentType to application/x-www-form-urlencoded lub multipart/form-data. AngularJS w domyślnej konfiguracji wysyła dane z ContentType o wartości application/json.

Powyższy problem możemy rozwiązać na dwa sposoby.

Continue reading