AngularJS i $_POST

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Wysyłając dane z aplikacji AngularJS do serwera korzystającego z PHP, zapewne napotkaliśmy na problem z pustą tablicą $_POST.

Tablica $_POST umożliwia odczytanie wysłanych danych, jeśli ich ContentType to application/x-www-form-urlencoded lub multipart/form-data. AngularJS w domyślnej konfiguracji wysyła dane z ContentType o wartości application/json.

Powyższy problem możemy rozwiązać na dwa sposoby.

1. Zmieniając ContentType używany przy wysyłce danych w konfiguracji AngularJS (wykorzystamy do tego metody $.param z biblioteki jQuery):

angular.module('exampleApp').config([
   '$httpProvider',
   function ($httpProvider) {
      $httpProvider.defaults.headers.post['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8';
      $httpProvider.defaults.transformRequest = function (data){
        return typeof data !== 'undefined' ? $.param(data) : data;
      };
   }
]);

2. Używając file_get_contents(‚php://input’) zamiast $_POST na backend’zie

$data = file_get_contents('php://input');
$data = json_decode($data, true);
echo $data['name'];