Git i problem z ceryfikatem

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Podczas próby połączenia z serwerem git, używającym ssh, możemy napotkać komunikat o następującej treści:

“unable to get local issuer certificate”

Zobaczymy taki błąd, gdy nasz serwer git, z którym chcemy się połączyć używa uwierzytelniania za pomocą kluczy publicznych, a konfiguracja na naszym komputerze nie jest odpowiednio do takiego połączenia przygotowana.

Na szczęście taki problem można rozwiązać w dość szybki i prosty sposób.

Wystarczy, że wygenerujemy parę kluczy ssh na naszym komputerze i dodamy jeden z nich (publiczny) do listy kluczy na serwerze, z których chcemy nawiązać połączenie.

Poniżej lista kroków dla użytkowników systemu Windows:

  1. Klikamy Start > All Programs > Git > Git Bash
  2. w okienku, które się otworzy wpisujemy
    ssh-keygen -t rsa
  3. zostaniemy zapytani o nazwę pliku pod jaką chcemy zapisać wygenerowany klucz (aby wykorzystać domyślne ustawienia klikamy enter)
  4. dwukrotnie wpisujemy hasło
  5. kopiujemy zawartość pliku C:\Users\[user]\.ssh\id_rsa.pub do git’a, a dokładnie do formularza znajdującego się pod linkem Profile Settings > SSH Keys > Add SSH Key („title” nowego klucza ustawiamy jaki chcemy) i klikamy „add”
  6. resetujemy command line tools i ponownie wpisujemy wcześniejszą komendę, przy krótej dostaliśmy komunikat błędu ssh (np. git clone [url]).