Callback w JavaScript

Jedną z najczęściej wykorzystywanych możliwości w JavaScript jest wykonywanie operacji asynchronicznych. W JavaScript mamy do dyspozycji kilka metod obsługi operacji asynchronicznych: callback, Promise, Observable.

Instrukcja switch w JavaScript

JavaScript ma kilka instrukcji warunkowych, jedną z nich jest instrukcja switch.

Instrukcje warunkowe są jednymi z najbardziej użytecznych i wspólnych elementów wszystkich języków programowania. Pozwalają na wykonanie określonego bloku kodu tylko w przypadku spełnienia konkretnego warunku.

JavaScript – konwersja typów

W JavaScript mamy kilka typów danych, takich jak number, boolean, string, array, object, undefined, null, function, Date i symbol.

Konwersja typu w JavaScript ma miejsce w dwóch przypadkach, pierwszy bez bezpośredniej ingerencji dewelopera, gdy operand lub parametr funkcji nie otrzymuje oczekiwanego typu oraz drugim, gdy programista dokonuje konwersji typu celowo.