Instrukcja switch w JavaScript

JavaScript ma kilka instrukcji warunkowych, jedną z nich jest instrukcja switch.

Instrukcje warunkowe są jednymi z najbardziej użytecznych i wspólnych elementów wszystkich języków programowania. Pozwalają na wykonanie określonego bloku kodu tylko w przypadku spełnienia konkretnego warunku.