JavaScript – konwersja typów

W JavaScript mamy kilka typów danych, takich jak number, boolean, string, array, object, undefined, null, function, Date i symbol.

Konwersja typu w JavaScript ma miejsce w dwóch przypadkach, pierwszy bez bezpośredniej ingerencji dewelopera, gdy operand lub parametr funkcji nie otrzymuje oczekiwanego typu oraz drugim, gdy programista dokonuje konwersji typu celowo.